Mūsu kontakti

Birojs:

Dayton SIA
Lielā iela 47/1
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
tālr. (+371) 67 772 120
servisa tālr. (+371) 67 772 121
e-pasts: info@daytongroup.lv

Videonovērošana

SIA “Dayton” teritorijā un ēkā Lielā ielā 47/1, Mārupē, LV-2167, tiek veikta videonovērošana.
Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību
Pārzinis: SIA “Dayton”, reģ. Nr. 40003966407, Lielā iela 47/1, Mārupe, LV-2167, Tel. +371 67772120, info@daytongroup.lv.
Tiesiskais pamats: SIA ”Dayton” leģitīmās intereses.
Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi SIA “Dayton” telpām, nodrošinātu infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību. Novērstu un izmeklētu SIA “Dayton”, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošā īpašuma zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus SIA ‘Dayton” darbinieku vai apmeklētāju drošībai.
Personas datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajām personām, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas datu nodošana uz trešo valsti – personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.
Personas datu glabāšana: videoieraksts tiek glabāts 30 dienas, pēc tam tiek dzēsts.
Datu Subjekta tiesības: datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt SIA “Dayton” piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.


Dayton Latgale
18. novembra iela 103-1
Daugavpils, LV-5404
tālr. (+371) 65 805 140
e-pasts: latgale@daytongroup.lv


Dayton Kurzeme
Cukura iela 27
Liepāja, LV-3414
tālr. (+371) 63 470 020
e-pasts: kurzeme@daytongroup.lv


Administrācija

Mūsu e-pasta adrešu forma: vards.uzvards@daytongroup.lv.

Agris Stukāns
Uzņēmuma vadītājs
+371 67 772 120
Inga Poga
Administratore
+371 67 772 120
Karīna Šabane
Administratore Latgales birojā
+371 65 805 140
+371 27 878 686
 Zane Strazdiņa
Loģistikas vadītāja
+371 67 609 868
+371 26 488 163
Jānis Ertmanis
Loģistikas speciālists
+371 67 609 871
+371 27 092 017

Pārdošanas nodaļa

Baiba Nesterjonoka
Ēdināšanas projektu vadītāja
+371 67 292 150
+371 26 355 876
Ivars Eglīts
Svēršanas un IT projektu vadītājs
+371 67 609 872
+371 29 232 424
Aivars Linkevičs
Aukstuma projektu vadītājs
+371 67 609 867
+371 28 621 046
Jānis Priekulis
Ēdināšanas projektu vadītājs
+371 67 797 590
+371 26 635 811
Natalja Artemjeva
Projektu vadītāju asistente
+371 67 291 155
+371 22 172 287
Aleksandrs Maksimčuks
Projektu vadītājs Latgales reģionā
+371 65 805 140
+371 29 505 550

Serviss

Mareks Lediņš
Servisa vadītājs
+371 67609870
+371 28393030
Katrīna Biseniece
Servisa sekretāre
+371 26 606 155
Aleksandrs Maksimčuks
Servisa vadītājs Latgales reģionā
+371 65 805 140
+371 29 505 550
Audris Bārbals
Servisa administrators
+371 67 609 869
+371 29 375 599
Iveta Ābula
Servisa sekretāre
+371 67 797 591
+371 27 808 585
Mihails Azarovs
Servisa administrators
+371 67 797 592
+371 26 676 763

Servisa un rezerves daļu pasūtījumi

Dayton Group sniedz palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar iekārtu servisu, remontdarbiem, rezerves daļām un materiāliem. Lai nodrošinātu ātrāku servisa pasūtījuma veikšanu, aicinām jūs aizpildīt pasūtījuma formu. Paldies!

Servisa pasūtījuma forma

Informācija par uzņēmumu

Informācija par pieteicēju

Informācija par iekārtu

Rezerves daļu pasūtījuma forma

Informācija par uzņēmumu

Informācija par pieteicēju

Informācija par iekārtu

Ja pieteikums iesūtīts ārpus darba laika, tas tiks apstrādāts nākamajā darba dienā.